Nieuwe gasten in het asiel

Zoals bekend heeft het asiel de afgelopen zes weken heel veel nieuwe dieren opgenomen, allen achtergelaten bij de poort van het asiel.

 

Hier presenteren we enkele van de nieuwkomers om een indrukte geven van de nieuwe gezichten van de gasten die wij mochten verwelkomen. Een aantal puppies zijn direct bij pleeggezinnen geplaatst maar desalniettemin is het een grote puzzel om alle nieuwe honden veilig (separatie bij intake) en goed onder dak te brengen, een soms bijna onmogelijke opgave.

Gelukkig zijn er momenteel een behoorlijk aantal caravan vrijwilligers die helpen om de dagelijkse werklast te verlichten en we zijn als altijd erg dankbaar voor hun hulp.

De kattenafdeling wordt overladen met kittens, bijna een gegeven in deze tijd van het jaar.

Onze PAWS honden en katten hebben er gelukkig geen hoofdbrekens over: zij zitten veilig en krijgen hun eten keurig op vaste tijden geserveerd. Er zijn van die kant dan ook geen klachten. De meeste dieren zijn blij met wat rust, voer en een veilige plek.

R.F.

De intake kennels

Het dumpen van honden is niets nieuws voor PAWS, dat gebeurt met grote regelmaat. Deze honden moeten allemaal een plekje krijgen in het asiel, maar voor het zover is, komen zij eerst terecht in de intake kennels.

Deze intake kennels liggen aan de achterzijde van het asiel, een klein beetje afgezonderd van de rest. Het is een soort quarantaine, waarbij de honden in aparte kennels zitten en geen contact maken met andere honden van het asiel. Hier blijven de nieuwkomers minimaal 14 dagen en worden eerst goed geanalyseerd: hoe gedragen ze zich, dragen ze parasieten of ziektes bij zich etc. De honden die tegelijk of samen gedumpt zijn, zoals een doos vol pups, verblijven in dezelfde intake kennel.

De persoon die ingedeeld staat bij de intake kennels moet zo schoon mogelijk te werk gaan. Denk daarbij aan het dragen van plastic handschoenen en deze per kennel vervangen, in een bak met ontsmettingsmiddel stappen die voor elke kennel staat voordat de kennel wordt betreden.  Ook hebben alle dieren allemaal hun eigen voer en waterbak en deze mogen niet zomaar van kennel wisselen, iets waar goed op gelet moet worden. Het is een verantwoordelijke taak, want met zoveel honden in een asiel kunnen mogelijke ziektes zich snel verspreiden.

 

De honden blijven gedurende 14 dagen in hun eigen kennel, die is niet al te groot, maar ze hebben wel een binnen en buiten verblijf. De vrijwilligers die bij de intake kennels staan ingedeeld  nemen de tijd om de honden te leren kennen en ze wat extra aandacht te geven. Ze zitten tenslotte deze twee weken als het ware “opgesloten” dus dat kan goed gecompenseerd worden met wat extra aandacht.

 

Als deze periode voorbij is en de honden zijn prima in orde, kunnen ze in andere delen van het asiel opgenomen worden. Er wordt gekeken wat een match zou kunnen zijn zodat ze samen met een of meer andere honden een kennel kunnen delen. Iemand van de staff beoordeeld het gedrag van de hond en aan de hand daarvan komen een aantal kennels naar voren die zouden kunnen matchen. Dan wordt er een stuk gewandeld om te kijken hoe de honden op elkaar reageren. Men laat de honden kennis maken en als dat allemaal goed gegaan is wordt de beslissing genomen. De eerste paar dagen is het wel goed in de gaten houden hoe de honden zich gedragen want bijvoorbeeld dingen als voer kunnen ruzies veroorzaken. In de intake kennels zitten de honden apart dus daar is geen sprake van bak-nijd, maar dat kan in de gemengde kennels een ander verhaal zijn.

Vervolgens zijn de nieuwkomers gesetteld in het asiel en dan kan de zoektocht naar een nieuw baasje beginnen…

Transport

Donderdag 11 mei vertrok een PAWS-transport naar Nederland. Aan boord waren achttien honden en twee katten die allemaal een nieuw en veilig bestaan tegemoet gingen.

De dagen voor een transport zijn altijd erg druk met de exit checks voor alle dieren door de dierenarts, al het papierwerk wat bij de officiële instanties moet worden ingeleverd en het inbouwen van de transport kooien in de bus.

 

De bus vertrok net na 11.00 uur en eenmaal op de snelweg worden alle dieren vanzelf rustig door het geluid van de motor. Het hele traject is over  snelwegen wat  het voor de dierena prettiger maakt; geen bochten en hobbels. Net over de Franse grens werden alle honden uitgelaten en konden zij water drinken. De katten blijven uiteraard aan boord. De bus is goedgekeurd en geregistreerd voor het vervoeren van dieren, is voorzien van airconditioning, verwarming, licht in de laadruimte, er zitten tralies tussen de laadruimte en de cabine zodat er zicht op de kooien is. Water en riemen zijn aan boord.

Om 12.00 uur op vrijdag waren er al vijf honden op twee plaatsen afgezet en werden drie honden uitgeladen bij de derde bestemming.  Het was dus een vlotte reis geweest zonder problemen. Twee uur later arriveerden tien honden en de twee katten bij de laatste opvang.

De transportkooien werden schoongemaakt en de bus omgebouwd voor de terugweg. Diverse donaties werden opgeladen en daarna vertrokken de chauffeurs, Matt en Kris, naar hun overnachtings adres bij PAWS vrijwilligers.  Dierenopvang Koningen, veel dank voor de meegegeven artikelen.

De volgende morgen de start van de terugreis met een stop in het zuiden waar nog meer donaties werden opgeladen (Maurice, bedankt!) en vervolgens ving de rit naar huis aan. Deze keer kon er overnacht worden en de chauffeurs sliepen net buiten Lyon, nog een héél eind van huis. Op zondagavond kwam de bus terug en wij zijn allemaal weer blij dat twintig van onze dieren een veilig huis gaan krijgen en dat de reis voorspoedig is verlopen.

 

Vermeldenswaardig is het feit dat de Stichting “Handen ineen voor PAWS” dit mei transport heeft gesponsord, een hele prestatie, waardoor alle kosten voor de reis betaald zijn.  Dat PAWS hier erg dankbaar voor is zal duidelijk mogen zijn.

De laatste vier foto’s zijn gemaakt na aankomst in Nederland en zo te zien gaat prima met de immigranten.

R.F.

 

Jaarfeest Greyhound Friends in Oss.

Afgelopen zondag werd het jaarfeest van Greyhound Friends gevierd op het bekende terrein bij de Geffense plas in Oss. Deze keer goed weer dus er werd niet gekleumd bij de PAWS kraam, er viel zelfs geen regen. Wel heel veel leuke en blije honden en er werden wat kilometers gemaakt op hoge snelheid door de jachthonden. Het blijft altijd mooi om zoveel vrolijke honden samen te zien zonder dat er problemen ontstaan.

 

Deze dag werd de PAWS kraam vereerd met een bezoek van Belinda Meuldijk, beschermvrouwe van PAWS, en haar zoon Yoshi die door Belinda geschreven en gesigneerde boeken en brocante kwamen verkopen. De opbrengst kwam ten goede aan PAWS. Belinda, bedankt! Het was behoorlijk druk bij de kraam en de PAWS vrijwilligsters spraken met veel mensen om uitleg te geven wat PAWS is en doet.

De ex-PAWS honden Frisco en Andorra waren weer aanwezig maar ook Joya en Sephyra.

     

 

Joya is een kleine galgo die vijf jaar geleden bij PAWS aan het hek stond gebonden en dat op klaarlichte dag. We liepen het kantoor uit en daar stond Joya samen met Jewel, een zwarte galgo, aan het hek bij de poort.

 

Bijzonder was ook het bezoek van Sephyra, een zeer bedeesd en timide zwart galgo teefje wat met negen pups bij PAWS werd binnengebracht. Deze hond was erg bang en moest een speciale plek vinden waar zij langzaam kon wennen aan een ander leven en de angsten van haar moeilijke bestaan achter zich kon laten. Sephyra blijft timide naar vreemden maar is een gelukkige hond die een geweldig tehuis heeft mogen vinden. Haar bijzondere en zachtaardige karakter heeft ze behouden.

Al met al een leuke dag, zoals te zien is op de foto van Yoshi die zich uitstekend vermaakte.   R.F.

De cijfers over de aanschaf van honden in Nederland

Naar aanleiding van het artikel op deze site van 18 april jl. (Feiten & fabels: “in Nederland zitten de asiels niet vol, er is een tekort aan leuke gezelschapshonden”)– volgen hierbij de cijfers over het aantal nieuw aangeschafte honden in Nederland in 2015.

De gepresenteerde cijfers (Animal Medical Care Foundation & Stray Animal Foundation Platform) geven een duidelijk beeld hoe de verhoudingen tussen de “handels-honden”, honden met stamboom (Raad van Beheer)  en geïmporteerde ex-zwerfhonden ligt.

Zoals de cijfers in bovenstaande grafiek aantonen, komt slechts een gering aantal buitenlandse honden uit opvang centra naar Nederland: in totaal “slechts” 7,5%, wat neerkomt op 11.310 honden.  Deze honden werden via Zwerfdierenstichtingen naar Nederland gebracht.
Het percentage rashonden ligt een stukje hoger, namelijk: 22,6%. Dit komt neer op 33.878 honden die in 2015 nieuw werden aangeschaft met een stamboom afgegeven door de Raad van Beheer.
De overgrote meerderheid zijn de commercieel gefokte honden, namelijk 69,9%. In totaal komt dit neer op 104.812 honden die door commerciële fokkers werden aangeleverd. Een groot gedeelte van deze fokkers bevindt zich in Oost Europa.

Het is duidelijk te zien dat het percentage ex-zwerfdieren laag is op het totaal van nieuw aangeschafte honden. Dit beeld in de afgelopen jaren niet veranderd.
De veel gehoorde kreet dat in Nederland de asiels ook vol zitten is niet meer op feiten gebaseerd. Of men voor of tegenstander is van het naar Nederland halen van ex-zwerfdieren moet een ieder voor zich uitmaken, maar het versleten argument dat buitenlandse honden de plaatsingskansen van Nederlandse asielhonden verkleint is niet waar en zeker niet op cijfers gebaseerd. Sterker nog, de Nederlandse asielhonden worden soms wat makkelijker geplaatst als een asiel af en toe ook leuke mix-hondjes op de site heeft staan en niet de moeilijk herplaatsbare honden die zijn afgestaan.
Leuke mix-hondjes kunnen wat “loop” in een asiel brengen waardoor de vaak langzittende moeilijker plaatsbare honden ook weer eens worden gezien en dat levert dan soms een toch plaatsing op. In dit geval bijten de belangen van de Nederlandse en buitenlandse ex-zwerfdieren elkaar niet.

R.F.