De cijfers over de aanschaf van honden in Nederland

Naar aanleiding van het artikel op deze site van 18 april jl. (Feiten & fabels: “in Nederland zitten de asiels niet vol, er is een tekort aan leuke gezelschapshonden”)– volgen hierbij de cijfers over het aantal nieuw aangeschafte honden in Nederland in 2015.

De gepresenteerde cijfers (Animal Medical Care Foundation & Stray Animal Foundation Platform) geven een duidelijk beeld hoe de verhoudingen tussen de “handels-honden”, honden met stamboom (Raad van Beheer)  en geïmporteerde ex-zwerfhonden ligt.

Zoals de cijfers in bovenstaande grafiek aantonen, komt slechts een gering aantal buitenlandse honden uit opvang centra naar Nederland: in totaal “slechts” 7,5%, wat neerkomt op 11.310 honden.  Deze honden werden via Zwerfdierenstichtingen naar Nederland gebracht.
Het percentage rashonden ligt een stukje hoger, namelijk: 22,6%. Dit komt neer op 33.878 honden die in 2015 nieuw werden aangeschaft met een stamboom afgegeven door de Raad van Beheer.
De overgrote meerderheid zijn de commercieel gefokte honden, namelijk 69,9%. In totaal komt dit neer op 104.812 honden die door commerciële fokkers werden aangeleverd. Een groot gedeelte van deze fokkers bevindt zich in Oost Europa.

Het is duidelijk te zien dat het percentage ex-zwerfdieren laag is op het totaal van nieuw aangeschafte honden. Dit beeld in de afgelopen jaren niet veranderd.
De veel gehoorde kreet dat in Nederland de asiels ook vol zitten is niet meer op feiten gebaseerd. Of men voor of tegenstander is van het naar Nederland halen van ex-zwerfdieren moet een ieder voor zich uitmaken, maar het versleten argument dat buitenlandse honden de plaatsingskansen van Nederlandse asielhonden verkleint is niet waar en zeker niet op cijfers gebaseerd. Sterker nog, de Nederlandse asielhonden worden soms wat makkelijker geplaatst als een asiel af en toe ook leuke mix-hondjes op de site heeft staan en niet de moeilijk herplaatsbare honden die zijn afgestaan.
Leuke mix-hondjes kunnen wat “loop” in een asiel brengen waardoor de vaak langzittende moeilijker plaatsbare honden ook weer eens worden gezien en dat levert dan soms een toch plaatsing op. In dit geval bijten de belangen van de Nederlandse en buitenlandse ex-zwerfdieren elkaar niet.

R.F.

Total Page Visits: 3937 - Today Page Visits: 1