Hoe drie kinderen een plan bedachten en uitvoerden om geld  in te zamelen voor PAWS.   

Enige tijd geleden ontving PAWS Nederland een mail van een meisje dat samen met twee schoolmaatjes geld had ingezameld voor PAWS. Het bleek dat de drie kinderen de zwerfhonden van PAWS wilden helpen en daarvoor een plan hadden bedacht om dat doel te verwezenlijken:  zelf armbandjes maken en verkopen! 

De opbrengst van deze actie  zat in een kartonnen, zelf gemaakte collecte bus, die nog ongeopend was zodat het verzamelde bedrag  niet bekend was. Het leek erop dat het wel eens een mooi bedrag zou kunnen zijn, misschien wel 20 euro, want de bus was behoorlijk zwaar.  De vraag was nu wat het bankrekening nummer was waar het geld naar overgemaakt kon worden. 

 

PAWS was uiteraard erg blij met deze mail en ook de PAWS Promo hond Susana was onder de indruk. Zij stelde voor dat zij zelf naar de kinderen toe zou gaan om namens de PAWS honden de donatie in ontvangst te nemen. Dat leek een goed plan en aldus geschiedde. Een afspraak werd gemaakt en Susana’s vaste chauffeur bracht haar naar het opgegeven adres. 

Susana werd letterlijk met open armen ontvangen en de grote hond vond het allemaal  gezellig en prima en liet zich alle aandacht met plezier welgevallen.

Het werd spannend toen de collecte bus werd geopend en op de tafel werd geleegd. Het leek veel geld en dat bleek na intensief tellen ook het geval te zijn: geen 20 euro maar wel  52,46 euro was opgehaald, een prachtig bedrag! 

 

 Vervolgens werd er een mooie wandeling gemaakt waarbij het uiteraard érg belangrijk was dat ieder kind evenveel en even lang met Susana aan de riem mocht lopen. Jammer genoeg mocht de hond los lopen in het bos maar op de heen en terugweg naar het bos hebben alle kinderen als honden-geleider kunnen optreden. 

 Al met al een goed bestede middag en nogmaals dank aan de drie kinderen voor hun  inzet om zoveel geld op te halen voor PAWS. 

 Het geld is inmiddels bij PAWS goed besteed aan de eerste noodzakelijke veterinaire hulp voor een groep puppies die bij de poort van het asiel achter waren gelaten. 

 

 

Aanpassing frequentie website berichten.

Na bijna een jaar wekelijks een artikeltje  te hebben geplaatst op de Nederlandse website van PAWS, hebben we besloten deze updates voortaan eens per twee weken op te nemen.

PAWS is ook actief op Facebook met gemiddeld drie berichtjes per week en er zijn overlappende items.  Niet alle lezers van de website hebben Facebook en uiteraard  blijven wij die lezers en de lezers die graag wat uitgebreider informatie willen zien via de site, eens per veertien dagen op de hoogte houden van de gang van zaken bij PAWS en over onderwerpen die aan PAWS gerelateerd zijn.

Volgende week een artikel over drie jonge schoolkinderen die zelf een actie ontwierpen om geld voor PAWS te verzamelen. Dat is bijzonder goed gelukt!

 

De afgelopen maand was er  een met ups en downs voor PAWS.

Om maar met het positieve nieuws te beginnen:  PAWS heeft de 6000ste hond opgenomen. Tezamen met het aantal katten dat is gered heeft PAWS over de jaren heen bijna 7000 dieren weten te helpen en herplaatsen.

De  naam van de hond is Goofy, een pup uit ons Disney nest.  PAWS  is trots dat het in staat is geweest om door de jaren heen zoveel achtergelaten en verstoten dieren in nood te helpen.

We hebben erg ons best gedaan om voor velen van hen een blijvend thuis te vinden in Spanje, Nederland, België, Duitsland en Engeland. Met hard werk en toewijding blijft PAWS zoveel mogelijk dieren helpen.

We willen iedereen die ons ondersteunt enorm bedanken: vrijwilligers in Spanje en buitenland, lokale pleeggezinnen, plaatsingspartners, donateurs, sponsors en een ieder die onze dieren door de jaren heen een  thuis geboden heeft. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van al deze toegewijde mensen.

Ook de afgelopen tijd hebben we weer een aantal vrijwilligers mogen verwelkomen bij PAWS, zoals recent onder andere de Nederlandse Tessa, Simone en Beate. Tessa is inmiddels al voor de derde keer als vrijwilliger in het asiel, we denken dus dat ze het hier erg naar haar zin heeft. Simone loopt 2 maanden stage bij PAWS en had haar familie en vrienden opgetrommeld om goederen en geld in te zamelen voor de honden en katten in de opvang, iets waar we heel  dankbaar voor zijn.  Ook Beate kwam vanuit Nederland naar Spanje toe gereisd om ons, ondanks de hitte te komen helpen.

Helaas is er ook slecht nieuws te melden deze maand. Enige tijd geleden zijn er zeven pups bij de poort achtergelaten in drie gele kratjes.

De diertjes zijn zoals gebruikelijk direct in de quarantaine kennels gegaan. Het bleek enige dagen later dat dit nestje besmet was met het Parvo virus. Vier van de pups zijn ondanks de intensieve behandeling die zij ondergingen overleden.

De staf van het asiel is zeer geraakt door het verlies van de pups. Er is de klok rond zorg voor de diertjes maar het heeft voor vier pups niet mogen baten. Als gevolg van de infectie heeft PAWS het asiel gesloten, hetgeen betekent dat er geen hond meer in of uit mag gaan. Er is tevens een oproep geplaatst waarin wordt uitgelegd dat en waarom er  geen honden kunnen worden opgenomen.

Het voorgenomen september-transport is voor de honden afgezegd maar een groep katten die naar Nederland en Engeland gaan zal wel reizen. Voor een asiel wat al vol zit is een sluiting waarbij geen honden geplaatst kunnen worden een extra en groot probleem. Voorlopig zal de situatie qua maatregelen gehandhaafd blijven. De kattenopvang blijft wel geopend.

    

Het blinde siamese poesje Maggie mag mee op reis naar het noorden daar ook zij een goed tehuis heeft gevonden. Er waren nog meer mensen in Nederland die haar wilden helpen, dank voor het geweldige aanbod. Bat, een katje met eén oog (het andere was zeer ontstoken toen het diertje binnen werd gebracht en moest worden verwijderd) reist ook op dit transport en we zijn voor beiden erg blij dat ze een mooie en veilige toekomst tegemoet gaan.