PAWS-PATAS aan het einde van het jaar 2018!

Het jaar 2018 was enerverend  voor de organisatie.

De “uitdagingen” door het klimaat waren fors, zowel de ongekende en aanhoudende hitte als zwaardere regenval en overstromingen dan we ooit in alle jaren dat het  asiel op deze plek bestaat hebben meegemaakt.

Gezien de impact die klimaatsverandering heeft, zal het asiel zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. De eerste klus die verwezenlijkt moet worden is het ophogen en verharden/versterken van de toegangsweg. Dit moet een constructie worden die is versterkt met gewapend beton en een opgehoogde rijstrook biedt met een gedeelte wat is beschermd met een damwand.  Een niet geringe opgave, maar het is te doen en zodra de benodigde gelden er zijn kan er een aanvang worden gemaakt. Verder moeten er aanpassingen aan kennels, afvoeren en daken worden gedaan, alsmede hoognodig onderhoud aan enkele kleinere  gebouwtjes. Hoever dat kan worden gerealiseerd zal afhangen van de doorlopende fondsenwerving want daar zal het benodigde bedrag vandaan moeten komen. De normale lopende kosten van het asiel voor verzorging, elektra, transportkosten, drinkwater en dierenarts-kosten gaan uiteraard gewoon door en met name de laatste post heeft immer prioriteit.

Veel buitenlandse vrijwilligers, waaronder  Nederlanders, kwamen ook dit jaar naar het asiel, de maximale bezetting voor huisvesting werd regelmatig bereikt. De hitte of juist het overvloedige water maakte het werk soms zwaarder, maar iedereen heeft zijn/haar best gedaan om de dieren en het asiel zo goed mogelijk te helpen en dat is hen zeker gelukt.
Het wordt enorm gewaardeerd, (ook door de dieren) dat deze mensen de moeite hebben genomen om de reis naar zuid-Spanje te maken om enige tijd op het asiel te verblijven en mee te werken.

Het aantal honden en katten wat het afgelopen jaar in het asiel of bij pleegezinnen is opgenomen bedraagt 279.  Het aantal achtergelaten katten en kittens stijgt snel. Men weet blijkbaar de weg te vinden en soms lijkt het alsof dezelfde mensen de dieren brengen. Maar wie weet zijn er ook wat mensen bij die voorheen een nestje zouden verdrinken of op de campo leggen maar nu de moeite nemen om een kat of kitten bij het hek achterlaten? We weten het niet, maar positief denken is altijd een goede zaak.

 

De sterilisatie/castratie van alle honden en katten boven de zes maanden is een vaste regel, maar ook de TNR acties (vangen, steriliseren/castreren/vrijlaten) bij de katten-kolonies gaan door. Wanneer er weer geld beschikbaar is, worden er nieuwe vangacties gehouden waarna de katten worden geneutraliseerd en na herstel vrijgelaten. Het is de enige mogelijkheid om structureel verbetering te brengen in het lijden van zwerfkatten. Het vergiftigen van zwerfkatten vindt veel plaats, waarbij de dieren een langzame en gruwelijke dood sterven en veel moederloze kittens hetzelfde lot treft.

De honden en katten die in Nederland en Engeland mochten komen reisden regelmatig op één transport. Eerst naar Nederland, vervolgens door naar de UK. We zijn de organisaties die onze dieren opnemen uiteraard zeer dankbaar voor het feit dat zij de dieren willen opnemen en plaatsen. Hoewel er veel aandacht wordt besteedt aan het adverteren en plaatsen van onze asieldieren in de eigen regio is het aantal dieren wat een huis zoekt groter dan wat er lokaal geplaatst kan worden. Zonder de Nederlandse  organisaties zou het ondoenlijk zijn om alle asiel bewoners een goed onderdak te verschaffen en hen te herplaatsen.

Onze sponsor MedicAnimal was ook dit jaar van groot belang voor alle bewoners van het asiel die door de voerdonaties een geweldige kwaliteit voer verkrijgen. Dit geldt zowel voor de  gezonde dieren of dieren die speciaal voeding nodig hebben. We zijn opnieuw heel dankbaar voor de steun van Medic Animal!

 

Ook particuliere donaties in de vorm van goederen en/of voer bereikten het asiel en we zijn daar natuurlijk heel blij mee. Heel veel dank aan alle mensen en de organisaties die hebben gedoneerd, of het nu geld of spullen betreft dan wel een financiële bijdrage of deelname aan het 1-euro-per-maand project, hetgeen dit jaar tot nu toe  € 3300 heeft opgebracht!

Zonder de hulp van al onze donateurs zou het asiel niet de hoognodige hulp aan zwerfdieren kunnen bieden. Tevens dank aan iedereen die belangstelling toont voor het reilen en zeilen van het asiel, zoals de lezers van deze website en onze volgers op Facebook.

 

We sluiten het laatste stukje van dit jaar af met een Kerstwens voor u allemaal en wensen u fijne feestdagen!

 

Fondsenwerving, een creatieve bijdrage aan PAWS-PATAS.

Zoals bekend ontvangt PAWS-PATAS geen enkele steun van de gemeente of overheid, ook niet voor het opnemen van dieren in nood of voor de sterilisatie programma’s. Per jaar ca. € 185.000 euro bij elkaar krijgen door middel van donaties, giften, de inkomsten van de winkeltjes, sponsors en de fondsenwerving is elk jaar een “uitdaging”. Deze keer vestigen we de aandacht op de mensen die fondsenwervingsactiviteiten ondernemen en daarin enorm vindingrijk en creatief  zijn.

Elk idee wat haalbaar en leuk lijkt wordt aangepakt en de diversiteit is groot. Bij sommige activiteiten die niet specifiek van PAWS-PATAS zijn maar waar wel vrijwilligers in mee doen, wordt soms een deel van de opbrengst aan het asiel gedoneerd. Een voorbeeld is de schenking van de opbrengst van één voorstelling van de toneelgroep in Mojacar aan het asiel.  De cast bevat dan ook immer vrijwilligers van onze organisatie die zo  weer bijdragen aan het inzamelen. Kinderen van een locale lagere school zamelden oud papier in voor het asiel.

Een greep uit wat er zo al door de jaren is georganiseerd: benefiet concerten van lokale bands of lokale artiesten, soms bij een PAWS-PATAS vrijwilliger gehouden in huis en tuin, inclusief een koud en/of warm buffet. De gerechten zijn uiteraard weer door vrijwilligers gemaakt en ook de bediening is uit de eigen groep. Er zijn vrijwilligers die in een koor zingen en ook dat levert een donatie voor de organisatie op. Een prachtig openlucht concert van een zangeres bij de grotten van Cuevas. Quizavonden georganiseerd in een lokale bar, vaak gecombineerd met een loterij.

Inzamelings acties voor voer bij lokale winkelcentra.

 

Elk jaar wordt er een  kerstmarkt georganiseerd die goed wordt bezocht  en waar veel stalletjes staan met een variëteit aan gedoneerde spullen die worden verkocht.

Elk jaar is er een georganiseerde hondenwandeling waaraan veel ex-asiel honden en hun bazen deelnemen.

Verkoop van 2e hands boeken op regelmatig terugkerende dagen.
Een aantal bars in de omgeving zijn zo vriendelijk om een collectebusje voor het asiel op de bar toe te staan.

De Facebook pagina’s en de websites maken zichtbaar wat er in het dagelijks leven bij en rond het asiel voorvalt zodat het duidelijk is voor mensen om te zien wat het runnen van een asiel in zuid-Spanje inhoudt.
Een vrijwilligster houdt zich bezig met het plaatsen van stukjes in de lokale kranten, alsmede het geven van informatie aan groepen en op scholen.

Het merendeel van de georganiseerde acties kosten veel voorbereidingstijd en een goede planning. Kaartverkoop voor sommige evenementen is daar een onderdeel van, waarbij de kaartjes in de PAWS-PATAS winkeltjes te verkrijgen zijn. (Er worden advertenties geplaatst in de lokale bladen)-

PAWS-PATAS is al die mensen die zich inzetten voor fondsenwerving zeer dankbaar voor al het werk en de energie wat in elk evenement wordt gestoken. De fondsenwervers zijn een van de belangrijkste  steunpilaren onder de organisatie, essentieel voor het voortbestaan van het asiel.