Nieuwbouw op het asiel terrein.

Enige tijd geleden is besloten om een nieuwe en ruime kennel met een grote uitloop toe te voegen aan het bestaande kennel bestand. Deze geplande ruimte biedt, los van meer huisvesting, tevens  mogelijkheden om groepjes honden bij elkaar te huisvesten, hetgeen altijd de voorkeur heeft.  Honden bij elkaar in kleine groepen worden socialer en makkelijk in de omgang met vreemde honden en kunnen makkelijker in hun nieuwe tehuis met een andere hond of honden samenleven.

Het vrijmaken van het terrein waar de kennels komen, egaliseren van de grond en het storten van het beton voor de kennelvloeren was de eerste stap van het project. Het beton moest goed vochtig worden gehouden  na het storten, daar het anders met warm weer te snel opdroogt en scheuren gaat vertonen.

Het had enige voeten in de aarde om de beton-lorry het terrein op te kunnen krijgen, maar dat is gelukt en  daarna werd de vooruitgang snel zichtbaar. De foto’s geven een goed beeld hoe het nieuwe deel er nu uitziet en hoe ver de bouw is gevorderd. Zoals te zien is het nieuwe gedeelte bijna helemaal klaar.

In de toekomst moeten er nog meerdere oude kennels worden gerenoveerd. Veel kennels zijn in gebruik sedert 2002 en het klimaat zijn eist zijn tol  aan de gebouwen. De hoge temperaturen, droogte en dan opeens een overschot aan water en hoge vochtigheid zijn factoren die nadelig  werken en meer onderhoud met zich meebrengen.

Er is kortgeleden een grote caravan aangeschaft, die op het terrein in dezelfde hoek waar “Casa Paco” en “Casa Vista” staan  is geplaatst. Daarmee wordt een tweede klein “pleintje” waar vier of meer vrijwilligers kunnen verblijven gerealiseerd. Het aantal vrijwilligers wat bij PAWS-PATAS verblijft is zeer variabel. De grote caravan biedt huisvesting aan twee vrijwilligers.

Op de foto van de hand beschilderde tegeltjes die zijn ingemetseld in een muur van de nieuwe kennels, zijn asielhonden te zien die hun hele leven of een groot gedeelte daarvan in het asiel hebben doorgebracht.
Een van hen, Lady, werd twee maal geplaatst en liep twee maal weg uit haar nieuwe tehuis om uiteindelijk weer bij het asiel op de stoep te staan. Hoe ze de weg terugvond is een raadsel, maar ze wist het asiel te vinden. Wij hadden het blijkbaar niet begrepen vond ze, zij woonde op het asiel. Lady heeft haar hele lange leven verder bij ons gewoond. Ook Henry heeft vele jaren, tot aan zijn dood, bij ons gewoond. De tegeltjes zijn een aandenken aan vier bijzondere honden

Pleeggezinnen: een steunpilaar onder de doelstelling om hulpeloze dieren te redden.

Vaak genoemd maar nog niet eerder aan de orde geweest in deze rubriek zijn de pleeggezinnen (foster homes). De pleeggezinnen vormen een fundamenteel onderdeel van onze doelstelling om hulpeloze dieren te redden en de meest kwetsbare onder hen de hoognodige individuele aandacht en 24 uurs-zorg te kunnen verlenen.

 

Zoals bekend wordt het merendeel van de asielpopulatie bij de s’morgens bij het hek van het asiel gevonden. Honden aan het hekwerk gebonden, puppies en katten/kittens in kratjes en dozen. Soms vindt een dier zelf de weg naar het asiel en houdt zich op in de directe omgeving.  Dit betekent dat het aantal dieren wat  opeens en in korte tijd opgenomen moeten worden grote schommelingen kent.
Twee volwassen honden en een krat met pups betekent dat er in de intake kennels opeens drie kennels beschikbaar moeten zijn en dat is vaak niet het geval. We willen tevens het liefst geen jonge pups of kittens in het asiel opnemen, daar deze diertjes erg kwetsbaar zijn.

Jonge kittens hebben intensieve verzorging nodig en in het geval van flesvoeding eigenlijk continue een persoon die zich volledig kan inzetten voor deze categorie gasten. Voeg daarbij het risico wat achtergelaten pups met zich meebrengen voor het overbrengen van infectie ziekten en het zal duidelijk zijn dat gastgezinnen een zeer belangrijke rol spelen in het functioneren van het asiel.

Jonge dieren die enige tijd in een pleeggezin hebben doorgebracht krijgen tevens al wat sociale opvoeding mee en kunnen al vroeg leren om met mensen en een huiselijke omgeving om te gaan.
Soms verblijven jonge dieren hun gehele korte leven vanaf de tijd dat ze bij ons zijn gekomen in een gastgezin en we trachten dan ook om deze honden en katten direct te plaatsen bij hun nieuwe familie dan wel naar Nederland of Engeland te brengen waar zij dan snel een eigen huis kunnen vinden.

 

   

 

Afscheid nemen van de pleegpoezen en honden is bijna altijd moeilijk voor de pleegouders, die natuurlijk aan hun jonge gasten gehecht zijn geraakt. Vaak wordt er een lijstje van opmerkingen tot en met de voorkeuren voor eten meegegeven om er toch vooral maar zeker van te zijn dat de geliefde diertjes hun favoriete voedsel kunnen blijven eten. Ook uitleg over gedrag en spelletjes dragen bij aan de zo compleet mogelijke informatie over het pleegdier.

Natuurlijk komt het ook voor dat een pleegkitten of hond zó geliefd is bij het pleeggezin dat het vervolgens wordt geadopteerd zodat er geen afscheid hoeft plaats te vinden.

Wij prijzen ons gelukkig met de mensen die door het geven van pleegzorg helpen om zoveel mogelijk dieren te redden en hen met een goede start een nieuw leven in te sturen.