Aanpassingen op de spaanse “Wet tot bescherming van dieren”.

Recent zijn er in Spanje aanpassingen op de “Wet tot bescherming van dieren” ingevoerd.

Ratificatie van het besluit op de Europese Conventie over de bescherming van huisdieren (1987) was voorgesteld in Spanje in 2007 en is nu als wet aangenomen.

De bestaande wet ter bescherming van dieren is van kracht voor elk dier, of het nu een gezelschapdier, vee of wilde dieren betreft. De aanpassingen in de wet zijn specifiek bedoeld voor gezelschapsdieren.  

De boetes  variëren van € 75 tot
€ 30.000.   Met een geschat aantal van 140,000 achtergelaten honden  per jaar (over katten wordt geen schatting gegeven) is het van belang dat de plaatselijke autoriteiten meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen.

 

Enkele voorbeelden van delicten opgenomen in de  aanpassingen,

  • De organisatie van of het laten deelnemen van een hond aan hondengevechten kan worden beboet tot € 30.000.
  • Asielen wordt niet meer toegestaan om dieren anders dan voor medische reden af te maken, iets wat op grote schaal gebeurt in de perrera’s. De verplichte tijd om een dier te houden van 10 of 20 dagen is afgeschaft.
  • Boetes tot € 2000 kunnen worden opgelegd voor het niet volgen van de regels voor vaccinaties, het niet voldoende voeren, het houden van dieren in slechte omstandigheden, terwijl het niet hebben van de verplichte papieren met een boete van € 500 kan worden bestraft.

 

  • Verwijderen van oren, staart, tanden, nagels en stembanden is nu verboden evenals  het weggeven van dieren als “prijs”. Elke operatie moet gebeuren door een dierenarts onder lokale of volledige anesthesie,  onnodig ingrijpen is verboden.  De procedure om een dier af te maken moeten plaats vinden onder volledige narcose. In noodgevallen mag worden ingegrepen door een competent persoon als er geen veterinaire hulp voorhanden is, maar alleen als middel om verder lijden te voorkomen. Verdrinking, verstikking (denk aan ophanging), elektrificatie en vergif zijn verboden. Het weggeven van een dier aan een kind onder de 16 jaar mag alleen als de ouders of verzorgers toestemming geven.

Spanje heeft zich nu verplicht om informatieve programma’s op te zetten over het houden, fokken, training en handelen in dieren. Ook het gebruiken van dieren voor shows, advertenties, wedstrijden en shows wordt aan regels gebonden.

Dit is allemaal goed nieuws maar hoe en  wanneer  de invoering van de wet gaat plaatsvinden is voorlopig nog een vraag. De autonome provincies moeten allen gaat bekijken in hoever hun  regulering aan de nieuwe eisen voldoet en wat de aanpassingen moeten zijn.

Of de  commerciële  honden/katten vangers zich aan de wet kunnen en vooral  willen houden valt te bezien daar deze bedrijven meestal zijn gebaseerd op een beleid van afmaken na 10 of 20 dagen.

De wet geeft  meer mogelijkheden voor het melden van overtredingen zoals eerder vermeld. Iedere burger heeft het recht om melding of aangifte te doen van verboden situaties waarbij de lokale overheden een reactie zullen moeten geven.

 

Er is nu een sterkere legale basis om misbruik en wreedheid alsmede verstoting van huisdieren aan te kaarten en geregistreerd te krijgen en dat is een goede ontwikkeling.

Noot: alle geplaatste foto’s bij dit artikel zijn gemaakt van dieren die door  PAWS-PATAS  zijn opgenomen.

 

 

 

 

 

Verslag van de maand maart bij PAWS-PATAS.

In de maand maart werden er veel dieren achtergelaten bij de poort van de opvang.
Onze intake unit zat gedurende deze maand dan ook helemaal vol, hetgeen betekende dat er honden in benches moesten verblijven tot er kennels vrijkwamen of er een pleeggezin was gevonden.

 

 

Een van de honden, die we Marcus hebben genoemd, heeft een nare huidaandoening. Hij werd op de dag van binnenkomst nog bekeken door onze dierenarts. Goed nieuws is dat zijn huidaandoening behandelbaar is en zijn kuur is al begonnen.

Julian, het hondje met de aandoenlijke onderbeet, werd gelukkig nog op tijd gevonden door de vrijwilligers toen zij aan het eind van een dag naar huis toe vertrokken. Er was slecht weer met regen en sterke wind op komst, maar toen was Julian toen al veilig binnen met een warm bed tot zijn beschikking.

Op weg naar de opvang vonden 2 vrijwilligers dit schattige, kleine hondje dat extreem bang en trillend tegen een muur van een nachtclub aan zat. We hebben gecheckt of hij een chip of halsband met zijn naam had, maar dit bleek niet het geval. Toen het hondje eenmaal aankwam in de opvang is hij in zijn warme mandje gekropen en heeft hij vervolgens de hele ochtend geslapen. We hebben hem de naam Fudge gegeven.

 

Inmiddels is het kittenseizoen van start gegaan.
Zo werden deze 2 moederloze kittens van pas 3-4 weken oud gevonden. Gelukkig hebben we een ervaren pleegouder voor hen gevonden die het op zich heeft genomen de kleintjes groot te brengen. Dankzij de zorg die de flessenbabies ontvangen gaat het inmiddels goed met hen.

 

Een mooie dag brak aan voor een van de favorieten in de opvang, onze Titus ging eindelijk naar zijn nieuwe thuis!
We missen hem allemaal, maar weten dat hij een geweldig leven tegemoet gaat en daar gaat het uiteindelijk allemaal om.

 

We mochten ook nog dit mooie bericht van de baasjes van Tossa ontvangen:
“Tegen kerst 2001 kwam onze Tossa met haar broertje (toen nog Minnie en Micky geheten) vanuit Spanje middels Paws naar NL. Tossa is nu ruim 16,5 jaar oud, loopt wat moeilijker op de achterhand en heeft een beste vetbult, maar verder is het in al die tijd een leuke, sociale vriendin gebleven, kerngezond, tikje eigenwijs – top!”

 

Het is duidelijk dat we erg blij zijn met zulk goed nieuws, een hond uit ons asiel die inmiddels al zó oud is en nog altijd gezond en eigenwijs. Haar vacht is ook nog prachtig om te zien zoals dat vaak het geval is bij een Husky, want Tossa is een Husky kruising. Veel dank aan haar bazen die haar zo goed verzorgen en tevens de moeite hebben genomen om ons te informeren dat Tossa nog altijd een topper is.

Half maart vertrok er een transport met honden en katten aan boord naar Nederland. De rit verliep vlot en zonder problemen ondanks de stormwaarschuwing en alle dieren werden bij hun respectievelijke opvang adressen afgegeven. Er gaat heel veel werk in de voorbereiding zitten, maar het is het allemaal waard als we de bus weer de weg zien op gaan naar Nederland. Elk dier heeft een eigen verhaal en allemaal krijgen ze een nieuwe kans. Het blijft altijd een bijzonder moment als de auto op de bestemming arriveert. Inmiddels zijn er al heel wat van de reizigers geplaatst!

  

 

Er lag in Nederland tevens een berg donaties te wachten op de transport-bus om mee terug te worden genomen naar het asiel. Gelukkig zijn onze chauffeurs handig in het laden van de bus, tot aan de nok toe vol. Prachtig en heel veel dank aan al die mensen die spullen voor het asiel hebben verzameld.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe geweldig we het vinden dat de coördinator van dit alles, (hij is tevens een top-verzamelaar van dingen die hard nodig zijn), er elke keer weer voor zorgt dat er genoeg ligt te wachten om mee te gaan.