Corona virus in Spanje: Asiel voor 15 dagen afgesloten van de buitenwereld.

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat het corona virus invloed zou gaan krijgen op de dagelijkse gang van zaken bij het asiel. Afgelopen vrijdagmiddag werd het duidelijk dat op korte termijn drastische maatregelen verwacht konden worden en dat een lock down mogelijk was.

Op zaterdagmorgen sloten vier vrijwilligers, waaronder de shelter manager, zich op binnen de hekken van het asiel om samen met de honden de verwachte lock down door te komen. Het idee hierachter is dat de vrijwilligers op het asiel gevrijwaard zijn van besmetting, zodat de zorg voor onze dieren door kan gaan. Voor de kattenafdeling, die afgesloten is van het asiel gedeelte waar de honden verblijven, komen er elke dag twee vrijwilligers die in de aparte ruimte en afdeling van de cattery blijven en verder nergens in de buurt komen, zeker niet bij de nu semi permanente verzorgers van het hondengedeelte.

Zondagavond werd de lock down afgekondigd en het beleid is streng. De bevolking mag het huis niet uit tenzij voor het kopen van eten, (ook daar totale hamstergekte) doktersbezoek en een paar andere activiteiten zoals bezoek aan een dierenarts of de bank. Op straat zijn is verboden en wordt gestraft met forse boetes. Politie controleert overal en automobilisten die geen vergunning hebben om nu te rijden worden zwaar beboet. Inmiddels zijn de grenzen gesloten en mogen er alleen nog ingezetenen van Spanje binnenkomen. Winkels zijn gesloten. Het land ligt plat. Maandag moest een van het viertal terug naar Nederland, (met de bus naar Alicante, dat kon nog) zodat er nu een groepje van drie mensen voor het gehele asiel moet zorgen. Dat is een zware taak, temeer als men dag en nacht op het asiel bent en er niet af mag. Je moet het goed met elkaar kunnen vinden. Eten en drinken en andere benodigdheden worden bij de poort gezet en door de shelter mensen binnen gehaald. Handschoenen zijn een veel gebruikt artikel.

Ook onze liefdadigheidswinkels, de grootste bron van inkomsten voor het asiel, zijn gesloten zodat er geen geld meer binnenkomt om de doorlopende kosten van verzorging, water en elektra plus dierenarts te dekken. Ondertussen worden er wel dieren bij het hek achtergelaten en we vrezen dat dit snel erger gaat worden naarmate de situatie langer duurt.

Het geplande transport naar Nederland en Engeland is afgezegd, buitenlandse vrijwilligers hebben hun verblijf af moeten zeggen. Kortom, het is op alle fronten mis en we kunnen alleen maar hopen de situatie snel mag verbeteren en dat wij in de tussentijd in staat zijn om het asiel te behoeden voor een totale sluiting en opname stop.

 

 

Als u wilt helpen zijn wij u daar dankbaar voor. Ga naar donaties op de homepage of klik op deze link en vul bij uw donatie: “gift voor PAWS-PATAS” in.

Renovatie en uitbereiding intake en isolatie kennels.

Gedurende geruime tijd bestaan er plannen om de intake kennel faciliteiten uit te breiden, het is hard nodig. Er wordt al lange tijd geld ingezameld om deze plannen te realiseren en met de hulp van een mooie donatie is het nu zover dat er een aanvang kan worden gemaakt.

De eerste werkzaamheden om meer ruimte te creëren voor nieuw binnen komende honden zijn begonnen. Op de foto’s is te zien hoe het bestaande intake-kennel blok deel gaat uitmaken van een groter geheel, waarbij aan de andere kant van de doorgang een kennelblok met vijf kennels komt. De intake kennels kijken dan uit op een 1.50 meter hoge muur die vanaf die hoogte uit hitte werende glaspanelen omhoog gaat tot aan het dak. Beide kennel blokken zullen onder één dak komen met een doorgang tussen de blokken in.

 

De vijf kennels in het nieuwe blok worden door de glaswand volledig van de buitenwereld afgesloten, hetgeen minder risico geeft of besmettingen van buiten af. Achter de glazen panelen wordt fijn gaas geplaatst zodat bij hoge temperaturen de panelen open gezet kunnen worden. Uiteraard worden ook hier desinfecterende baden voor elke kenneldeur geplaatst. De deuren van dit blok zullen niet van hekwerk zijn maar gesloten. De honden die binnenkomen gaan via een ingang met twee deuren naar binnen en naar hun isolatie kennel. Na 10 dagen en wanneer zij  in goede gezondheid verkeren,  verlaten ze hun kennel via een uitgang aan de andere kant van het gangpad naar de normale asiel behuizing, dit ook via dubbele deuren.  Met deze maatregelen wordt zoveel mogelijk contact met de buiten-omgeving vermeden.

Airconditioning kan in dit gedeelte worden toegepast en er kan mogelijk ook een luchtververser worden toegevoegd. In het nieuwe blok komen tevens een douche en een verkleed ruimte voor de vrijwilligers die in dit gedeelte werken zodat zij zonder het gebouw te verlaten hun beschermende kleding en handschoenen/schoeiels kunnen gebruiken.

 

De eerste fundatie voor de nieuwe kennels worden nu neergezet, op de foto zijn enkele steunpunten zichtbaar. Met een beetje geluk zou het project voor de zomer al een heel eind op weg kunnen zijn.

Mocht u bij willen dragen aan de bouw en realisatie van de uitbreiding kunt u uw gift overmaken via deze link onder vermelding: Gift Isolation-kennels.