PAWS-PATAS bestaat 30 jaar.

Dit jaar is het 30 jaar geleden dat PAWS-PATAS werd opgericht door een groep mensen, die het leed van de zwerfdieren in de omgeving niet meer konden aanzien en iets wilden ondernemen om dat leed te verminderen en het aantal zwerfdieren terug te brengen. De eerste honden werden opgevangen op een klein privé terrein van een van de initiatief nemers, maar deze locatie werd snel te klein.

 

De gemeente Vera stelde een stukje grond ter beschikking buiten de stad, grenzend aan het kerkhof en de vuilstortplaats. Daar werd eigenhandig door de vrijwilligers een klein asiel opgezet, bemand door vrijwilligers. De organisatie is opgericht in 1989 en werd in 1996 formeel geregistreerd als een Spaanse liefdadigheidsorganisatie. Toen het opvangcentrum eind 2000 moest verdwijnen nadat het lokale gemeente-bestuur de grond waarop dit zelfgebouwde shelter stond terug claimde en binnen een week het asiel daadkrachtig met de grond gelijk maakte, moest er onderdak worden gevonden voor 48 honden. Het lukte ons om alle dieren onder dak te brengen met de hulp van pleeggezinnen en opvangadressen.

PAWS-PATAS besloot niet op te geven en met lokale steun en een geweldige bijdrage van veel Nederlandse mensen werd een stuk grond gekocht en een nieuw asiel gebouwd. (bovenstaande foto). Binnen zeven maanden na sluiting van het oude asiel, waren de eerste gebouwen voor een nieuw asiel aanwezig op een omheind eigen terrein en werd het nieuwe asiel geopend, compleet mét een inwijding door een lokale priester. Het terrein werd geschonken door twee Nederlandse dames! In de inleiding op de deze website staat de geschiedenis en de initiatieven voor fondsenwerving, waaronder een film over PAWS-PATAS voor de Nederlandse televisie, wat uitgebreider beschreven.

In 1998 werd het voor PAWS-PATAS duidelijk dat er in Spanje bij lange na niet voldoende mogelijkheden waren om voor voldoende zwerfdieren een goed tehuis te vinden. Een in Spanje wonende PAWS-PATAS vrijwilligster begon daarom met het leggen van contacten met organisaties en personen die zich bezighouden met het verlenen van hulp aan buitenlandse zwerfdieren. Dit resulteerde in augustus 1999 in het zenden van twee vijf maanden oude galgo puppies naar een organisatie in Nederland. Meer organisaties volgden door de jaren heen en de plaatsing van honden en recenter ook katten in het buitenland werd steeds belangrijker. Zonder alle hulp van deze organisaties en van particuliere mensen die ons ondersteunden, was het voor PAWS-PATAS nooit mogelijk geweest om zich te ontwikkelen tot een klein maar professioneel asiel, waarbij de hulp aan dieren altijd voorop staat.

 

Het is tot nu toe gelukt om het asiel draaiend te houden, hoewel het elk jaar moeilijker wordt om de gelden die nodig zijn bij elkaar te brengen. Het asiel wordt nu volledig door vrijwilligers bemand, waarbij de hulp van de buitenlandse vrijwilligers essentieel is. Fondsenwerving, administratie, herplaatsing-groep, onderhoudsploeg, logistieke helpers, chauffeurs voor de transporten, financiële en juridische vrijwilligers, asiel vrijwilligers, pleeggezinnen, Public Relations/voorlichtingsgroep, websites en Facebook in meerdere talen, dat alles staat in dienst van het asiel, gericht om het mogelijk te maken om te doen wat nodig is: Dieren die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen op te vangen en een nieuw leven voor hen mogelijk te maken, alsmede door sterilisatie projecten de aanwas van zwerfdieren te verminderen.

 

In de afgelopen 30 jaar heeft PAWS-PATAS ruim 7000 honden en katten gered en vele duizenden zwerfkatten geneutraliseerd in TNR progamma’s. (vangen, neutraliseren en weer uitzetten.) Alleen al in 2017, 2018 en de eerste drie maanden van 2019 zijn er 600 straatkatten geneutraliseerd!

Dit jaar zal het 30-jarige jubileum gevierd gaan worden in de tweede helft van dit jaar.
We zullen u op de hoogte houden.

 

 

We danken iedereen die ons heeft ondersteund met giften, werk, donaties in voer en spullen en de geweldige organisaties die ons helpen en natuurlijk alle adoptanten.

 

Total Page Visits: 3924 - Today Page Visits: 1