Overzicht van de 1-Euro per maand actie na één jaar

Het  vorig jaar juli gestarte  €1,- donatie project heeft over een jaar
€ 4605 opgebracht. Het staafdiagram laat de gestage groei van het totale
bedrag zien.  De gemiddelde opbrengst per maand is daarmee ca. € 380.


De drie landen waar de meeste donaties vandaan komen zijn Nederland,
Engeland en Spanje, waarbij Nederland duidelijk betrokken blijkt bij het
asiel van PAWS.
De meest gebruikelijk donaties zijn 2 €, 5€ en 10 €.  Sommige mensen doneren eens per drie maanden € 20 of € 25.
De inkomsten fluctueren dan ook per maand. Het aantal aan de poort
achtergelaten dieren kan opeens hoog zijn en dan lopen de te maken
kosten sterk op. De donaties die maandelijks terugkeren zijn dan ook
van groot belang.

  

De donaties worden gedaan via Paypal of via banken door middel van een
periodieke overschrijving.
Het eerste half jaar gaf een hogere opbrengst te zien dan het tweede
half jaar met  bijna een verschil van € 900.

We hopen dat de komende tijd nog meer mensen mee willen doen aan de
actie. Een “vaste” bron van inkomsten is enorm belangrijk voor een asiel
wat moet draaien op giften en donaties plus de inkomsten uit
fondsenwerving . De laatsten geven bekendheid aan de actie door elke aankoop te vergezellen van een kaartje in de Spaanse en Engelse taal zodat ook mensen die niet in contact zijn met het asiel kunnen besluiten om een bijdrage te leveren.

 

 

Langs deze weg wil PAWS alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun
steun aan PAWS. Zonder uw hulp kan PAWS niet voortbestaan. U helpt ons om al die dieren die hulp nodig hebben te kunnen blijven helpen!

Total Page Visits: 2200 - Today Page Visits: 1