Nieuwbouw op het asiel terrein.

Enige tijd geleden is besloten om een nieuwe en ruime kennel met een grote uitloop toe te voegen aan het bestaande kennel bestand. Deze geplande ruimte biedt, los van meer huisvesting, tevens  mogelijkheden om groepjes honden bij elkaar te huisvesten, hetgeen altijd de voorkeur heeft.  Honden bij elkaar in kleine groepen worden socialer en makkelijk in de omgang met vreemde honden en kunnen makkelijker in hun nieuwe tehuis met een andere hond of honden samenleven.

Het vrijmaken van het terrein waar de kennels komen, egaliseren van de grond en het storten van het beton voor de kennelvloeren was de eerste stap van het project. Het beton moest goed vochtig worden gehouden  na het storten, daar het anders met warm weer te snel opdroogt en scheuren gaat vertonen.

Het had enige voeten in de aarde om de beton-lorry het terrein op te kunnen krijgen, maar dat is gelukt en  daarna werd de vooruitgang snel zichtbaar. De foto’s geven een goed beeld hoe het nieuwe deel er nu uitziet en hoe ver de bouw is gevorderd. Zoals te zien is het nieuwe gedeelte bijna helemaal klaar.

In de toekomst moeten er nog meerdere oude kennels worden gerenoveerd. Veel kennels zijn in gebruik sedert 2002 en het klimaat zijn eist zijn tol  aan de gebouwen. De hoge temperaturen, droogte en dan opeens een overschot aan water en hoge vochtigheid zijn factoren die nadelig  werken en meer onderhoud met zich meebrengen.

Er is kortgeleden een grote caravan aangeschaft, die op het terrein in dezelfde hoek waar “Casa Paco” en “Casa Vista” staan  is geplaatst. Daarmee wordt een tweede klein “pleintje” waar vier of meer vrijwilligers kunnen verblijven gerealiseerd. Het aantal vrijwilligers wat bij PAWS-PATAS verblijft is zeer variabel. De grote caravan biedt huisvesting aan twee vrijwilligers.

Op de foto van de hand beschilderde tegeltjes die zijn ingemetseld in een muur van de nieuwe kennels, zijn asielhonden te zien die hun hele leven of een groot gedeelte daarvan in het asiel hebben doorgebracht.
Een van hen, Lady, werd twee maal geplaatst en liep twee maal weg uit haar nieuwe tehuis om uiteindelijk weer bij het asiel op de stoep te staan. Hoe ze de weg terugvond is een raadsel, maar ze wist het asiel te vinden. Wij hadden het blijkbaar niet begrepen vond ze, zij woonde op het asiel. Lady heeft haar hele lange leven verder bij ons gewoond. Ook Henry heeft vele jaren, tot aan zijn dood, bij ons gewoond. De tegeltjes zijn een aandenken aan vier bijzondere honden

Total Page Visits: 3572 - Today Page Visits: 1