Jaaroverzicht 2020

Het jaar 2020 zal door niemand snel worden vergeten en zeker niet door PAWS-PATAS.

Begin maart brak het Corona virus  door en begon de ziekte snel om zich heen te grijpen, waarbij Spanje een van de eerste zwaar getroffen landen werd.

 

De regering besloot snel en hard in te grijpen en dat had effect. Helaas is na de zomerperiode opnieuw een stijgende lijn van het aantal Corona gevallen te zien zoals dat op veel plaatsen in Europa en de wereld gebeurde. Het asiel ging in totale lock-down.  Drie vrijwilligers, waaronder de asiel-manager, sloten zich op  in het asiel, hangslot op de hekken, zodat deze mensen niet konden worden besmet door derden. Voedsel werd bij de poort afgeleverd, huisvesting was er ruim voldoende voor deze drie zeer gemotiveerde mensen, daar er geen buitenlandse vrijwilligers op het terrein konden verblijven.

Aangezien er in die eerste periode alleen auto mocht worden gereden met toestemming van de politie en een officieel document, werden er minder dieren bij de poort achtergelaten. De Spaanse politie controleerde intensief, dorpen en steden waren afgezet en de bewoners mochten de plaats niet verlaten, de wegen afgezet door politie en militairen.
Inwoners mochten zelfs hun huizen niet meer verlaten anders dan om boodschappen te doen en ook kinderen moesten gedurende de gehele periode binnen blijven. Een zware opgave voor veel gezinnen.

Nadat de eerste Corona golf afzwakte en daarmee de regels versoepelden,  werden er meer dieren bij ons achtergelaten, vaak ook goed verzorgde honden die duidelijk een huis hebben  gehad. De achteruitgang in inkomen maakte en maakt dat meer mensen het financieel niet meer kunnen opbrengen om een huisdier te houden, hetgeen een hard gelag is voor eigenaren en de betreffende huisdieren. Het feit dat er geen buitenlandse vrijwilligers konden komen legde een zware druk op het asiel, waar met minder mensen hetzelfde werk moest worden verricht.

 

Transporten konden gedurende de eerste golf een tijd niet plaatsvinden in verband met het sluiten van de grenzen binnen Europa. 
Gelukkig mocht er later in het jaar weer gereden worden. Verscheidene transporten gingen naar het noorden, waarbij het meestal combinatie-ritten betrof waarbij eerst Nederland en daarna de UK werden bezocht.

 

Het laatste transport naar de UK is op dit moment onderweg naar de  veerboot in Hoek van Holland om vannacht de oversteek te maken. Transporten naar de UK blijven onder de Brexit deal gelukkig mogelijk. Een deel van de procedures en verordeningen veranderen en aanpassing is derhalve vereist

 

 

Het lokaal plaatsen van onze dieren gaat dit jaar gelukkig goed.  Er zijn meer mensen geïnteresseerd om een hond of kat te adopteren en dat is natuurlijk geweldig. Als er pups lokaal kunnen worden geplaatst is dat zeer in hun voordeel, daar de dieren eerder het asiel mogen verlaten dan wanneer zij mee gaan op een transport.

 

De geplande activiteiten voor renovatieprojecten op het asiel werden uiteraard gestopt, maar we  hopen dat het komend jaar weer te kunnen opstarten.

De cijfers over 2019 geven een aantal van 300.000 zwerfdieren in Spanje te zien, een onthutsend aantal. Het werkelijke aantal dieren zal beduidend hoger zijn, niet alles wordt geregistreerd/opgemerkt. Het jaar 2020 zal zeker hoger uitkomen en het is duidelijk dat PAWS-PATAS de komende periode veel dieren zal moeten opvangen die hulp nodig hebben. Gelukkig heeft het asiel het jaar 2020 kunnen doorstaan en we kunnen alle vrijwilligers niet genoeg danken voor hun inzet. Dat de vrijwilligers bijzonder worden gewaardeerd werd zichtbaar door het aanbieden van een kerstlunch op het asiel aan de groep mensen die in de afgelopen periode werkte.

Al met al was het jaar 2020 vreemd, bijna onwerkelijk wat er allemaal veranderde. Helaas is er voorlopig nog geen einde aan de Corona crisis, maar met het vooruitzicht van grootschalig vaccinatie is er een beduidend beter vooruitzicht voor 2021 voor wat het terugdringen van de pandemie betreft.

Laten we dan ook hopen dat 2021 minder “bijzonder” wordt, een meer normaal jaar met alle goede en helaas waarschijnlijk ook minder goede dingen die daar bij horen. Maar met een bedwongen pandemie zodat er weer met meer positivisme naar de toekomst kan worden gekeken.

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van PAWS/PATAS willen wij onze plaatsings partners in nederland en duitsland,  onze zo belangrijke sponsors, buitenlandse vrijwilligers,  donateurs van het 1 Euro per maand schema, gevers van individuele giften en donaties en een ieder die het asiel een warm hart toedraagt en ons volgt, heel hartelijk bedanken voor alle hulp en de getoonde interesse in het wel en wee van het asiel en zijn bewoners.

Een goed en gezond 2021 toegewenst!

 

 

Total Page Visits: 2307 - Today Page Visits: 1