Het plaatsen van PAWS-PATAS dieren in Nederland.

PAWS-PATAS werkt in Nederland samen met zes organisaties die onze honden en katten plaatsen. Drie daarvan zijn dierenopvang-centra,  de anderen zijn stichtingen die zich bezig houden met het plaatsen van buitenlandse honden en soms ook katten in Nederland.
Twee van deze stichtingen zijn gespecialiseerd in het plaatsen van Greyhounds, Podenco’s en Galgo’s, de derde plaatst honden en katten zonder specifieke doelgroep.  Wij prijzen ons gelukkig om met alle zes  organisaties te mogen samenwerken, daar allen zonder uitzondering een zorgvuldig en verantwoord plaatsingsbeleid voeren.

 

Voordat onze dieren in Nederland zijn, gaat er heel wat aan vooraf. Het beging met het selecteren van honden en katten die in aanmerking kunnen komen voor adoptie.  Leeftijd is natuurlijk van belang, daar jonge pups niet door ons worden vervoerd. De minimale leeftijd voor pups die uit het asiel komen is 5,5  tot 6 maanden, pups uit pleeg gezinnen mogen van ons iets eerder reizen, vanaf ca. 5 maanden. Hoewel het wettelijk is toegestaan om pups vanaf 15 weken te vervoeren naar het buitenland, houdt  het asiel liever een latere vertrek-leeftijd aan, de pups zijn dan minder kwetsbaar. Ook oudere of  oude dieren kunnen voor adoptie in aanmerking komen; dit wordt bepaald door de plaatsings-partners (de genoemde organisaties) waar wij mee samenwerken.

Van alle dieren die in aanmerking komen voor adoptie wordt een profiel opgemaakt waarin alle bekende gegevens zijn opgenomen, alsmede (voor zover bekend) de achtergrond, hoe het dier bij ons asiel is terecht gekomen, het gedrag met andere honden, katten, kinderen, specifieke aandachtspunten,  socialisatie, riemtraining en observaties van de mensen die met de dieren werken of van de pleeggezinnen. Daarbij worden  een serie foto’s en vaak ook wat video clips toegevoegd.

Vervolgens worden onze partners in Nederland benaderd en daarna weten wij hoeveel dieren er kunnen komen bij de diverse opvangcentra en stichtingen. Dan begint het uitzoeken welke honden het meest geschikt zijn voor welke opvang, vaak bepaald door de bezettingsgraad bij genoemde opvang of het aantal beschikbare gastgezinnen. Onze plaatsing-partners bepalen vervolgens welke dieren kunnen komen. Als dat bekend is, kunnen wij verder met de voorbereidingen voor een transport.  (alle veterinaire aspecten, training en het papierwerk.) De stichtingen adverteren honden op voorhand op hun websites, bij adoptie of een beschikbaar gastgezin kan een hond naar Nederland komen. De dierenopvang-centra adverteren de door hun geaccepteerde dieren ná aankomst. (Het is derhalve dan ook niet mogelijk om direct bij ons asiel in Spanje een dier te reserveren.)  PAWS-PATAS plaatst uiteraard lokaal in de omgeving ook honden en katten.  De dieren die naar Nederland gaan worden allen door hun nieuwe opvang-centrum geplaatst, nooit door ons. Op deze manier is een goede procedure met betrekking tot intake, huisbezoek, plaatsingsadvies, plaatsing-contract in Nederland én de zo belangrijke nazorg gegarandeerd, ook na langere tijd.

Alle dieren die via PAWS worden geadopteerd zijn volledig gevaccineerd. De honden zijn grondig onderzocht door onze dierenarts en worden behandeld voor interne en externe parasieten. De standaard procedure voor alle dieren omvat: ontwormen, vlooien/teken behandeling, puppy inentingen, 1e en 2e volwassen inenting, bloedtesten voor de meest voorkomende mediterane ziektes.  Daarnaast krijgen alle dieren een rabiës inenting, een internationaal huisdieren paspoort en een onderhuids geplaatste chip. Alle volwassen dieren van 6 maand of ouder zijn gesteriliseerd of gecastreerd.  Maximaal 48 uur voor vertrek vindt er een officiële exit-keuring plaats door een onafhankelijke dierenarts. De getoonde foto’s geven een beeld van dieren die uit ons asiel naar nederland gegaan zijn en daar zijn geadopteerd.

Total Page Visits: 2743 - Today Page Visits: 1