Aanpassingen op de spaanse “Wet tot bescherming van dieren”.

Recent zijn er in Spanje aanpassingen op de “Wet tot bescherming van dieren” ingevoerd.

Ratificatie van het besluit op de Europese Conventie over de bescherming van huisdieren (1987) was voorgesteld in Spanje in 2007 en is nu als wet aangenomen.

De bestaande wet ter bescherming van dieren is van kracht voor elk dier, of het nu een gezelschapdier, vee of wilde dieren betreft. De aanpassingen in de wet zijn specifiek bedoeld voor gezelschapsdieren.  

De boetes  variëren van € 75 tot
€ 30.000.   Met een geschat aantal van 140,000 achtergelaten honden  per jaar (over katten wordt geen schatting gegeven) is het van belang dat de plaatselijke autoriteiten meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen.

 

Enkele voorbeelden van delicten opgenomen in de  aanpassingen,

  • De organisatie van of het laten deelnemen van een hond aan hondengevechten kan worden beboet tot € 30.000.
  • Asielen wordt niet meer toegestaan om dieren anders dan voor medische reden af te maken, iets wat op grote schaal gebeurt in de perrera’s. De verplichte tijd om een dier te houden van 10 of 20 dagen is afgeschaft.
  • Boetes tot € 2000 kunnen worden opgelegd voor het niet volgen van de regels voor vaccinaties, het niet voldoende voeren, het houden van dieren in slechte omstandigheden, terwijl het niet hebben van de verplichte papieren met een boete van € 500 kan worden bestraft.

 

  • Verwijderen van oren, staart, tanden, nagels en stembanden is nu verboden evenals  het weggeven van dieren als “prijs”. Elke operatie moet gebeuren door een dierenarts onder lokale of volledige anesthesie,  onnodig ingrijpen is verboden.  De procedure om een dier af te maken moeten plaats vinden onder volledige narcose. In noodgevallen mag worden ingegrepen door een competent persoon als er geen veterinaire hulp voorhanden is, maar alleen als middel om verder lijden te voorkomen. Verdrinking, verstikking (denk aan ophanging), elektrificatie en vergif zijn verboden. Het weggeven van een dier aan een kind onder de 16 jaar mag alleen als de ouders of verzorgers toestemming geven.

Spanje heeft zich nu verplicht om informatieve programma’s op te zetten over het houden, fokken, training en handelen in dieren. Ook het gebruiken van dieren voor shows, advertenties, wedstrijden en shows wordt aan regels gebonden.

Dit is allemaal goed nieuws maar hoe en  wanneer  de invoering van de wet gaat plaatsvinden is voorlopig nog een vraag. De autonome provincies moeten allen gaat bekijken in hoever hun  regulering aan de nieuwe eisen voldoet en wat de aanpassingen moeten zijn.

Of de  commerciële  honden/katten vangers zich aan de wet kunnen en vooral  willen houden valt te bezien daar deze bedrijven meestal zijn gebaseerd op een beleid van afmaken na 10 of 20 dagen.

De wet geeft  meer mogelijkheden voor het melden van overtredingen zoals eerder vermeld. Iedere burger heeft het recht om melding of aangifte te doen van verboden situaties waarbij de lokale overheden een reactie zullen moeten geven.

 

Er is nu een sterkere legale basis om misbruik en wreedheid alsmede verstoting van huisdieren aan te kaarten en geregistreerd te krijgen en dat is een goede ontwikkeling.

Noot: alle geplaatste foto’s bij dit artikel zijn gemaakt van dieren die door  PAWS-PATAS  zijn opgenomen.

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 5503 - Today Page Visits: 2