Twee bijzondere verhalen

Ola.
Ola is een negen jaar oude Spaanse Mastiff die een leven lang  kettinghond was. Zij werd als pup aan een korte ketting gelegd om daar vervolgens meer dan acht jaar te blijven. Een Spaanse vrouw trok zich het lot van Ola aan en sprak drie jaar  lang regelmatig met de eigenaar om te trachten de hond los te krijgen en mee te nemen.  Indien mogelijk samen met de jonge mastiff kruising Namibia die met haar acht maanden inmiddels ook al geruime tijd aan de ketting zat. Uiteindelijk mochten beide honden vertrekken! Ola’s wereld was heel klein geweest, zonder aandacht of vriendschap van mensen.  Zij kruipt nu langzaam uit haar schulp, een goede wasbeurt is geen probleem en ze wil zelfs al spelen en komt dan héél voorzichtig een spelletje tikkertje met je doen. Deze hond kan nooit in een huis leven of opgesloten worden, zij verdient ruimte en gezelschap van andere honden. Ola  heeft eindelijk geluk: zij mag naar Nederland komen waar zij wordt opgenomen in een groep mastiffs die in groepsverband op een heel groot terrein leven. Uiteraard met alle voorzieningen van huisvesting, beschutting en contact met mensen. Een bestaan wat elke Spaanse Mastif geweldig vindt: ruimte, terrein om te bewaken, een sociale structuur met andere honden en geen dwang. Ola mag het laatste deel van haar leven veilig en in grote vrijheid doorbrengen. We zijn de mensen in Nederland die er gezamenlijk voor hebben gezorgd dat Ola kan komen erg dankbaar. Ook Namibia mag in de nabije toekomst naar Nederland komen om een veilig en goed leven te gaan leiden. Soms loopt het goed af voor kettinghonden en krijgen zij alsnog een gelukkig leven.

Greyback.
Greyback is een oudere husky/herder kruising. Greyback was een hond met een huis en een baas totdat zijn leven overhoop werd gegooid. Zijn baas overleed en Greyback´s leven zou ingrijpend veranderen. In Spanje wordt een overledene de dag na overlijden begraven en zo geschiedde het ook  met de baas van de hond. Greyback volgde de begrafenisstoet die te voet naar het kerkhof ging, maar ging na afloop van de begrafenis niet terug naar huis.  
De hond bleef bij het graf van zijn baas, dagen aaneen. Omwonenden voerden hem af te toe en zo kon de hond overleven. Drie maanden verstreken en Greyback was en bleef bij het graf. De lokale politieagent besloot een oplossing te zoeken voor de hond en verklaarde dat hij het dier zou doodschieten. De vrouw die ook Ola redde hoorde dit en ging direct naar het kerkhof om de hond mee te nemen en zo ontliep Greyback de geplande executie. Dat is nu drie jaar geleden. Grayback leeft met veel andere honden en katten bij de vrouw die zijn leven heeft gered. Hij mag vrij los lopen maar gaat nooit ver weg. Als je Greyback ontmoet, merk je dat de hond je intens observeert om vervolgens zijn eigen weg te gaan. Hij heeft zich gehecht aan zijn familie, maar het is merkbaar dat er nog altijd een zekere triestheid om hem heen hangt die niet meer zal verdwijnen.  Greyback is een bijzondere hond, een persoonlijkheid met waardigheid en rust, correct maar afstandelijk naar elke vreemde.

Total Page Visits: 2767 - Today Page Visits: 1