Castratie/sterilisatie van zwerfdieren: de preventieve aanpak

Gedurende het jaar 2018 zal het waarschijnlijk zijn opgevallen hoeveel dieren en vooral pups en kittens er bij het asiel worden achtergelaten. Jonge dieren die allemaal  onderdak, verzorging en een nieuw huis nodig hebben.

Het is een gegeven dat het castreren of steriliseren van dieren door veel Spanjaarden als wreed en slecht voor het dier wordt gezien. Ook is men vaak niet in staat of van zins om de kosten te dragen voor de operatie.  Dat het ook niet goed is voor een pup of kitten om te worden achtergelaten op de campo is niet aan de orde. Een dier achterlaten wordt als minder wreed gezien dan het te laten inslapen. Bij paarden geldt hetzelfde voor wat betreft castratie: een gecastreerde hengst (ruin) wordt als minder gezien dan een hengst, hoe beperkt het dier of hoe slecht zijn bloedvoering ook mag zijn.

In 2018  hebben we 102 katten herplaatst (maar één minder dan er is binnengekomen) en zijn er 263 katten gesteriliseerd, waarvan 67% vrouwelijk. Het steriliseren van zwerfkatten is een van de belangrijkste dingen die we doen op het gebied van preventie, zoals terug te zien is in de afbeelding hieronder. In 2019 blijven we doorgaan met fondsenwerving voor het neutering-project, zodat we zoveel mogelijk zwerfkatten kunnen steriliseren (het kost ons gemiddeld €120 om één poes en één kater te steriliseren, dit is inclusief de nazorg). Hoewel de aantallen zwerfhonden door de jaren heen langzaam terug loopt, is dat nog niet duidelijk zichtbaar bij de  zwerfkatten populatie. Reden te meer voor ons om te trachten de TNR (vang/neutraliseer/vrijlaten) aanpak te blijven uitvoeren. Het aantal dieren wordt grotendeels bepaald door de beschikbare financiële middelen.

Het lijden van de zwerfkatten die in de omgeving worden vergiftigd  is gruwelijk, een vreselijke dood. Rondom de grote hotels en in woonwijken zien we regelmatig de slachtoffers en soms zit er triest genoeg een kat bij die door PAWS-PATAS is geneutraliseerd…..Helaas wordt het vergiftigen van de dieren niet altijd officieel erkend door de lokale instanties en zijn de daders, bij gebrek aan hard bewijs, niet te vinden.

De wreedheid van het lot dat de kittens en pups treft die in vuilcontainers (boven maar ook ondergronds) worden gestopt is grenzeloos. Een langzame dood door uitdroging, hitte en honger of verstikking.

Al onze  honden  en katten boven de zes maanden worden geneutraliseerd. Vroeg-castratie van honden en katten is in spanje geen optie, geen van de dierenartsen in onze omgeving voert deze operaties uit. 
Dit neutralisatie-beleid plus de TNR acties zijn een grote opgave voor een kleine organisatie met beperkte middelen, maar het blijft een van onze prioriteiten. Wil er ooit een einde komen aan het aantal zwerfdieren en hun hard bestaan, dan is preventie het meest aangewezen middel om dat te bereiken. Informatie verstrekking over neutralisatie en mensen wijzen op de mogelijkheid om hun dier niet meermalen per jaar een nest te laten produceren vormen daar een onderdeel van. Er is nog een lange weg te gaan om de heersende opvatting bij de lokale bevolking om te buigen naar een positievere kijk op neutralisatie van gezelschapsdieren. Tot die tijd aanbreekt blijft neutralisatie voor onze organisatie een belangrijk gegeven.

Mocht u er over denken om bij willen dragen aan ons doorlopend TNR project, dan kan dat door uw donatie (klik op de link) over te maken naar  PAWS-PATAS onder vermelding van: Gift voor TNR.

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 4355 - Today Page Visits: 1