De tweede-hands winkels van PAWS-PATAS: een zaak van groot belang.

De tweede-hands winkels van PAWS-PATAS:  een zaak van groot belang.

De liefdadigheids of tweedehands winkels, ook wel “outlets” genoemd, vormen een afdeling van de organisatie die  minder in de publiciteit staat dan het asiel en de dieren.

Echter, zonder deze vier winkeltjes en de groep vrijwilligers die de werkzaamheden verrichten, zou het asiel niet kunnen bestaan. Rond de 60% van de inkomsten van PAWS-PATAS wordt gegenereerd door de winkels en dat mag een bijzondere prestatie worden genoemd.

De fondsenwerving, sponsors en zeker ook de individuele donaties (denk aan de “€ 1 per maand sponsoring”) brengen de resterende 40% van de inkomsten in. Het is altijd een opgave om het benodigde bedrag te halen om het asiel en alles wat daar bij komt kijken te kunnen bekostigen.

De hoeveelheid werk die door de groep vrijwilligers van de tweedehands winkels vrijwilligers wordt verricht is veelomvattend. Het gaat niet alleen om het verkopen van de aangeboden artikelen, maar ook om het sorteren, wassen en strijken van alle kleding, het goed schoonmaken en presenteren van glaswerk, servies, bric-a brac, boeken en wat er dan ook binnen komt en verkoopbaar is. Alles wat in de winkels te koop is, bestaat uit donaties van het publiek. Donaties kunnen bij de winkels worden afgeleverd of worden soms opgehaald. Veel dingen zijn in goede staat en kunnen na was en strijkbeurt zo de winkel in, maar er worden ook veel dingen gegeven die in te slechte staat zijn om nog te verkopen. Het zorgvuldig selecteren en sorteren is derhalve een tijdrovend karwei.

Het adverteren in de winkels van de fondsenwervings-activiteiten en het verkopen van kaartjes voor sommige van die activiteiten behoort tevens tot de taken van de vrijwilligers.

De adminstratie wordt per verkocht artikel bijgehouden. De wet stelt strenge eisen aan het exploteren van een “liefdadigheids-lokaal” en een zorgvuldige en transparante boekhouding is een vereiste.

Elke winkel heeft een eigen team van vrijwilligers die in roterende diensten hun werk uitvoeren.

Twee van de vier winkels  zijn gevestigd in Mojacar, een winkel is in Vera en het dorp Turre heeft eveneens een “outlet”.

Het komt regelmatig voor dat er pups of kittens in dozen of kratjes bij een van de locaties worden achtergelaten, zodat de vrijwilligers die de winkel openen eerst onderdak voor de achtergelaten dieren moeten regelen. Het zal duidelijk zijn dat we dankbaar zijn voor wat deze groep mensen al zovele jaren voor het asiel doen: inkomsten verwerven om te zorgen dat PAWS-PATAS dieren in nood kan helpen.

Total Page Visits: 3691 - Today Page Visits: 4